Kaş Ekimi

Kaş Ekimi

Kaş Ekimi

Kaş Ekimi

So-Ep de kaş ekimi için, dünyadaki ileri teknoloji olan Follicular Unit  Extraction (FUE) yöntemi uygulanmaktadır. Bu yeni teknik, dünyada ve Türkiye de bazı merkezlerde yapılmaktadır.

FUE yöntemi, klasik kaş ekim yönteminin dezavantajlarını taşımamaktadır. Üstelik birçok avantajları vardır.

FUE yönteminde, kesme ve dikme işlemi olmadan, saç kökleri özel iğneler yardımı ile alınmakta ve kaş sız bölgelere ekilmektedir. SO-EP FUE yöntemini Kayseri’de ilk yapan merkez olup, Foliküler Ünite Ekstraksiyonu ve ekim plastik cerrahi uzmanımız tarafından yapılmaktadır. Alım ve ekim işlemlerinde teknisyen kullanılmamaktadır. Merkezimizde ayrıca FUT yöntemide kullanılmaktadır. FUT yöntemi sadece FUE yönteminin uygun olmadığı hastalara uygulanmaktadır.